نشریه علمی برتر در ششمین جشنواره بین‌المللی فارابی

 فصلنامه علمی پژوهشی «روش‌شناسی علوم انسانی» به مثابه اولین  نشریه تخصصی در حوزه فلسفه و روش‌شناسی علوم اجتماعی/انسانی در ایران، توسط گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر می‌شود.

تمامی مقالات این نشریه پیش از شروع داوری در سامانه سمیم نور مشابهت یابی میشود.

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیته اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.


کشور محل چاپ

ایران

ناشر

پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فرمت

الکترونیکی

شاپای چاپی

7070-1608

شاپای الکترونیکی

5774-2588

قابل دسترسی از   

http://www.sid.ir - http://isc.gov.ir - http://www.magiran.com -http://www.noormags.ir

درصد پذیرش مقالات

10%

وضعیت چاپ

الکترونیکی

نوبت های چاپ

فصلنامه

دسترسی قبلی

بلی

زبان مجله

فارسی (چکیده انگلیسی)

حوزه تخصصی

روش شناسی علوم انسانی

هزینه چاپ مقاله

4000000 ریال که بعد از پذیرش مقاله و صدور گواهی انتشار و درج در مقالات آماده انتشار مجله برای چاپ اخذ می‌شود.

نوع مجله

علمی – پژوهشی

دسترسی رایگان و آزاد به مقالات

بلی

نمایه شده

بلی

نوع داوری

داوری بدون نام و حداقل 2 داور

زمان داوری

1 الی 6 ماه

ایمیل مجله

method@rihu.ac.ir

شماره جاری: دوره 27، شماره 108، پاییز 1400، صفحه 1-102 

6. سنجش رویکرد فیزیکالیستی جان سرل به حیث التفاتی

صفحه 85-102

میرسعید موسوی کریمی؛ علیرضا کاظمی زاده


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز

مدیر مسئول سردبیر
شاپا چاپی
1608-7070
شاپا الکترونیکی
2588-5774

بانک ها و نمایه نامه ها