مدیر مسئول


علیرضا اعرافی مدیر حوزه های علمیه

اجتهاد حوزوی - علوم تربیتی

سردبیر


سیدحمیدرضا حسنی دانشیار - پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

فلسفه علوم انسانی

اعضای هیات تحریریه


محمد تقی ایمان استاد تمام دانشگاه شیراز

جامعه شناسی

اعضای هیات تحریریه


حسن‌آقا نظری استاد تمام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اجتهاد حوزوی - اقتصاد اسلامی

اعضای هیات تحریریه


حسن دانایی فرد استاد تمام - دانشگاه تربیت مدرس

مدیریت

اعضای هیات تحریریه


غلامعلی افروز استاد تمام دانشگاه تهران

روان‌شناسی

اعضای هیات تحریریه


بهرام محسن‌پور دانشیار - دانشگاه خوارزمی

علوم تربیتی

  • bmohsenpuryahoo.com

اعضای هیات تحریریه


مسعود آذربایجانی استاد روانشناسی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

روانشناسی

اعضای هیات تحریریه


برایان استنلی ترنر دپارتمان الهیات و دین دانشگاه بیرمنگام انگلستان و دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه کاتولیک استرالیا

جامعه شناسی، جامعه شناسی دین

اعضای هیات تحریریه


هارولد کوئینگ رئیس مرکز معنویت، الهیات و سلامت، آمریکا
دپارتمان روان شناسی و علوم رفتاری، دانشگاه دوک آمریکا

روان شناسی و علوم رفتاری

اعضای هیات تحریریه


رابرت گلیو مرکز مطالعات عربی اسلامی و فلسفه دانشگاه اکستر انگلستان

مطالعات عربی - اسلامی، فلسفه

اعضای هیات تحریریه


ریچارد سوئین برن دانشکده فلسفه، دانشگاه آکسفورد

فلسفه، فلسفه علم، فلسفه دین

اعضای هیات تحریریه


ساری حنفی دانشکده جامعه شناسی دانشگاه بیروت، لبنان

جامعه شناسی