نویسنده = سید حمیدرضا حسنی
تبیین بنیان دوگانه «جنس/جنسیت» در سامانۀ حکمت عملی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 آذر 1402

10.30471/mssh.2023.9552.2465

هادی موسوی؛ سید حمیدرضا حسنی


چیستی علوم انسانی

دوره 28، شماره 111، تیر 1401، صفحه 1-14

10.30471/mssh.2021.8039.2258

سید حمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی


حکمت عملی به‌مثابه فلسفه علوم انسانی

دوره 24، شماره 97، اسفند 1397، صفحه 57-73

10.30471/mssh.2018.1541

سید حمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی


تبیین و تحلیل مبانی انسانشناختی آگوست کنت در پارادایم اثباتی

دوره 19، 74-75، شهریور 1392، صفحه 29-68

سید حمیدرضا حسنی؛ هادی موسوی


درآمدی بر سیاست‌پژوهی تولید علوم انسانی اسلامی؛ آسیب‌ها و راهکارها

دوره 18، شماره 70، تیر 1391، صفحه 33-57

سید حمیدرضا حسنی؛ مهدی علی‌پور


روش شناسی علم آگوستینی

دوره 17، شماره 69، بهمن 1390، صفحه 7-39

سید حمیدرضا حسنی؛ سید محمدتقی مدرسی یزدی