روش‌شناسی تعاملات سازنده: راهی به‌سوی شکستن نظام سلسله‌مراتبی دانش

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسنده

دانشگاه پیام نور مشهد

چکیده

امروزه پژوهشگران اجتماعی، پژوهش خود را معمولاً از طریق روش­های کمّی یا کیفی به انجام می­رسانند. روش­هایی که در ظاهر از پارادایم­های متفاوت فلسفی ریشه گرفته است و اختلافی جدی با هم دارند؛ اما با وجود جدال­ بی‌امان طرفداران این روش­ها با یکدیگر، روش­های کمّی و کیفی در برخی نکات، نظیر سلسله‌مراتبی بودن دانش با یکدیگر وفاق دارند. در این شرایط روش­شناسی تعاملات سازنده با رویکردی انتقادی، علیه نظام سلسله‌مراتبی دانش می­شورد و می­کوشد تا تحقیق اجتماعی را با تحقق فردی و اجتماعی پیوند دهد. به‌این‌ترتیب تغییر و تحول مثبت افراد، در کنار شناخت در دستور کار این روش­شناسی قرار می­گیرد.
    برای رسیدن به این مهم، در روش­شناسی تعاملات سازنده، در کنار پژوهشگر، پژوهش‌شونده نیز با وی در تعامل جدی بوده و نتیجه به‌دست‌آمده را به کمیته­ ای مشورتی برای ارزیابی ارائه می­ نمایند. افزون‌براین، در روش­شناسی تعاملات سازنده از تکنیک­ های خاصی برای گردآوری و پردازش اطلاعات استفاده می ­شود که این نوشتار درصدد بازنمایی آنها می­باشد

کلیدواژه‌ها