کلیدواژه‌ها = رئالیسم
روش‌شناسی پژوهشی رئالیسم انتقادی؛ فهم مبانی، فرایند و اسلوب اجرا

دوره 26، شماره 102، فروردین 1399، صفحه 1-22

10.30471/mssh.2020.6470.2032

ندا احسانی مقدم؛ حسن دانایی فرد؛ احمدعلی خائف الهی؛ علی اصغر فانی


روش‌شناسی علم اقتصاد و مسئله رئالیسم

دوره 24، شماره 95، تیر 1397، صفحه 51-71

10.30471/mssh.2018.1473

عبدالحمید معرفی محمدی


مبانی فلسفی نظریه سیستمهای پیچیده

دوره 19، شماره 76، مهر 1392، صفحه 41-59

اسفندیار غفاری نسب؛ محمدتقی ایمان


بررسى برهان معجزه نبودن در دفاع از رئالیسم علمى

دوره 11، شماره 43، مرداد 1384، صفحه 35-50

علیرضا منصوری