کاربست روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف در رشته علوم سیاسی

نوع مقاله : علمی - پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه حکیم سبزواری

2 دانشجوی دوره دکتری، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

یکی از روش‌های کیفی که اندیشمندان علوم سیاسی برای بررسی مفاهیم و تحول آن مورد توجه قرار می‌دهند، روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف است. پرسش اصلی این پژوهش، پرسش از چگونگی استفاده و کاربرد روش تحلیل گفتمان لاکلا و موف در عرصه رشته علوم سیاسی است و اینکه چگونه و در چه ابعادی می‏توان از تحلیل گفتمان برای فهم و توضیح علوم سیاسی استفاده کرد؟ مدعا و مفروض این تحقیق آن است که امکان استفاده از دانش تحلیل گفتمان در عرصه‏های مختلف علوم سیاسی کاملاً منتفی نیست و با حذف جوانب ناهمساز آن می‌توان از این روش برای تجزیه و تحلیل پژوهش‌های سیاسی استفاده نمود. کاربرد رویکرد تحلیل گفتمان در حوزه سیاست، افق‌های تازه‌ای را پیش روی ما می‌گشاید و نتایج روش‌شناختی و نظری مهمی را به بار می‌آورد. در این مقاله به کاربرد و برخی از دستاوردهای روش‌شناختی و معرفت‌شناختی رویکرد تحلیل گفتمان لاکلا و موف در سیاست می‌پردازیم

کلیدواژه‌ها