نشریه علمی برتر در ششمین جشنواره بین‌المللی فارابی

در سال 91 فصلنامه روش‌شناسی مفتخر به دریافت جایزه از جشنواره فارابی گردید.