برگزیده در بیست و یکمین نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم

.