آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1375
تعداد پذیرش 126
تعداد پذیرش بدون داوری 20
تعداد عدم پذیرش 1036
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 765

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 28
تعداد شماره‌ها 104
تعداد مقالات 738
تعداد مشاهده مقاله 1186697
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 877955
آمار میانگین زمان داوری
درصد پذیرش 9 %