کلیدواژه‌ها = اندازه اثر
تعداد مقالات: 3
1. نقش اندازه نمونه در تفسیر نتیجه پژوهش‌های کاربردی، یک مطالعه روی مدل‌های رگرسیونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1401

10.30471/mssh.2023.8545.2320

علیرضا پاک گوهر


2. فرا ـ‌ تحلیل، روشی برای مطالعة مطالعات

دوره 12، شماره 49، زمستان 1385، صفحه 83-120

محمدتقی ایمان


3. درآمدی بر روش پژوهش فراتحلیل در تحقیقات آموزشی

دوره 12، شماره 49، زمستان 1385، صفحه 122-140

احمد عابدی؛ حمیدرضا عریضی؛ فاطمه محمدزاده