کلیدواژه‌ها = پارادایم
تعداد مقالات: 18
1. ارائه ی الگوی تطبیقی مدیریت اسلامی مبتنی بر الگوی جهانی فلسفه مدیریت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1400

علی نقی امیری؛ علی ذوالفقاری؛ ساسان روشن


2. گونه‎شناسی پارادایمیک مکاتب اقتصادی و جایگاه هزینه مبادله در شیفت پارادایمی

دوره 27، شماره 107، تابستان 1400، صفحه 63-82

سمیه حیدری؛ مجتبی الماسی؛ شهرام فتاحی


3. سیمای پارادایمی آینده‎پژوهی: از بازخوانی تا بازنمایی آینده‎های یکپارچه

دوره 26، شماره 105، زمستان 1399، صفحه 1-17

علی کمیجانی؛ محمدرحیم عیوضی


4. روش‌شناسی پژوهشی رئالیسم انتقادی؛ فهم مبانی، فرایند و اسلوب اجرا

دوره 26، شماره 102، بهار 1399، صفحه 1-22

ندا احسانی مقدم؛ حسن دانایی فرد؛ احمدعلی خائف الهی؛ علی اصغر فانی


5. واکاویِ روش‌شناسی در پژوهش‌های جامعه‌شناختی ایران

دوره 25، شماره 101، زمستان 1398، صفحه 15-32

حبیب احمدی؛ حمید حیدری؛ محمدتقی ایمان؛ اسفندیار غفاری نسب


6. نگاهی به تصمیم‌گیری سیاسی افراد از منظر پست‌مدرنیسم

دوره 25، شماره 101، زمستان 1398، صفحه 49-65

سید حمید حسینی؛ وحید رضا میرابی؛ محمد حسین رنجبر؛ اسماعیل حسن پور


7. پارادایم حاکم بر فلسفه ذهن معاصر

دوره 19، شماره 77، زمستان 1392، صفحه 39-64

مهدی همازاده ابیانه


8. اشیای فکری، اشیای فیزیکی: پیتر وینچ و توماس کوهن

دوره 19، 74-75، تابستان 1392، صفحه 69-89

رحمان شریف زاده


10. روش‌شناسی علوم اجتماعی در اسلام با نگاهی به دیدگاه مسعود العالم چودهاری

دوره 16، شماره 63، تابستان 1389، صفحه 7-29

محمد تقی ایمان؛ احمد کلاته ساداتی


11. درنگی در معناشناسی و ماهیت‌شناسی تحلیلی واژة «پارادایم»

دوره 16، شماره 63، تابستان 1389، صفحه 77-96

حمیدرضا حسنی؛ مهدی علی پور


12. اصالت فلسفة علم کوون

دوره 16، شماره 62، بهار 1389، صفحه 89-110

حسن میانداری


13. فلسفه‌ی علم هیدگر و ادعای تقدم آن بر فلسفه‌ی علم کوون

دوره 15، شماره 59، تابستان 1388، صفحه 69-92

حسن میانداری


14. روش‌شناسی نظریه‌ی بنیادی

دوره 14، شماره 56، پاییز 1387، صفحه 31-54

محمدتقی ایمان؛ منیژه محمدیان


15. مبانی فلسفی مطالعات سازمانی در چهار پارادایم

دوره 13، شماره 53، زمستان 1386، صفحه 9-33

حبیب ابراهیم‌پور؛ رضا نجاری


16. هرمنوتیک به عنوان یک روش پژوهش تربیتی

دوره 13، شماره 50، بهار 1386، صفحه 103-124

رحیم بدری؛ داود حسینی نسب


17. ریشه هاى واقع گرایى در نگرش غیر واقع گرایانه ى تامس کوهن

دوره 11، شماره 43، تابستان 1384، صفحه 107-123

غلامحسین مقدم حیدری


18. سلامت روانى در چشم اندازى گسترده تر

دوره 10، شماره 41، زمستان 1383، صفحه 106-122

محمدباقر حبى