دوره و شماره: دوره 23، شماره 93، زمستان 1396، صفحه 7-255 
3. بررسی امکان تاریخ‌نگاری علم بر مبنای معانی متفاوت از انقلاب علمی

صفحه 57-78

سیدمحمدحسن آیت‌الله‌زاده‌ شیرازی؛ محمدمهدی جعفری


5. تبیین بازنمودگرایانه توهم

صفحه 107-134

شاپور اعتماد؛ مرتضی مباشری


6. نقد و بررسی مؤلفه‌های ماهیت علم در آموزش علم

صفحه 135-160

حسین شیخ رضایی؛ فهیمه ابراهیمی تیرتاش